Astrid Tveter og Rigmor Winther

Rigmor Winther - Atelier Rafaela

GODE ENERGIER GJENNOM INTUITIV BILLEDKUNST
 
Rigmor Winther har gjennom sin intuitive billedkunst fått mange til å
bli berørt når de møter "sitt" maleri. Til hvert maleri hører det med en
tekst som forsterker maleriets intensjon. Gjennom denne malemåten blir
alle maleriene helt unike. Hun tar også i mot bestillinger på personlige 
malerier, samt at hun holder kurs i intuitiv maling, kurs i Vedic Art og har malekvelder.
 
Kontaktinformasjon:
Tel 90920910

 

Astrid Tveter - Tramp og Klapp

GJØR MAGIEN LEVENDE GJENNOM MUSIKK OG SKAPELSE

Astrid har skapt et unikt tilbud der både voksne og barn får være med på reiser gjennom mange land og kulturer gjennom musikk. De minste barna opplever musikken og lærer sangene gjennom de voksnes aktive deltakelse, der de deltar med kursleder på rytmeinstrumenter og sang (voksne må ikke synge dersom dette føles utrygt). Gradvis blir barna aktivt deltakende gjennom obsevasjon og tilstedeværelse på foresattes trygge fang. 
 
4-6 åringer deltar mer aktivt i både sangen, spilling på rytmeinstrumenter og bevegelse/dans. Som oss voksne, har barn forskjellig personlighet - noen deltar aktivt fra første stund, mens andre trenger mer tid. Etter en energisk reise gjennom mange land med sang, spill og bevegelse roer vi ned med en formingsstund med vannmaling av motiver relatert til musikken, forming av miniatyrinstrumenter i leire eller instrumentverksted. Under formingsstunden er det åpen kafé med Astrids populære boller og vafler, kaffe og juice - og kanskje litt annet. Penger som doneres går i år til å dekke fjernadopsjon av barn i Guatemala. Til slutt samles vi for å synge nattasanger fra forskjellige land - enkle sanger på orginalspråk.
 
6-8 åringer får litt større musikalske utfordringer enn 4-6 åringene, og i tillegg innføres pianospill. Vi leker inn toner gjennom Tramp og Klapp-repertoaret som de har sunget, spilt på rytmeinstrumenter og beveget seg etter. Gjennom maleoppgavene lærer de også enkel musikkteori. Det er ingen forutsetning at de har deltatt på de tidligere gruppene, men likevel en fordel for de som har gjort det, da pianorepertoaret er basert på sangene vi har sunget og spilt opp igjennom alderstrinnene. 
 
 For de som synes piano er gøy fortsetter tilbudet i form av individuelle pianotimer eller i grupper på to. Noter og toner lekes inn med kjente og kjære barnesanger gjennom pianobøker som Astrid har laget.
 
Pianotimer også for voksne. Astrid bruker sin godt trente intuisjon til å møte den enkelte elev uansert alder og nivå akkurat der eleven måtte være.
 
Pianokaféer en lørdag i måneden der elevene får spille i inspirerende omgivelser med intuitiv kunst. Datoer og dagens kafé-meny annonseres.

Les mer på www.trampogklapp.no 

 

Kontaktinformasjon:

astrid@trampogklapp.no

 Tel 47358009